Nástěnka

Náhradní členská schůze 20. listopadu 2021 ve 14:00 hodin

Výbor ZO ČZS osada Zátiší Opava,
zve všechny své členy na sobotu 20.11. 2021 ve 14 hodin
před klubovnou naši osady.

Jelikož nám hygienická situace nedovoluje setkat se v malém prostoru naši klubovny, kde musí být evidence očkovaných a patřičné rozestupy, řešíme toto opatření tímto způsobem.

Chceme podat důležité informace o dění
a hospodaření v naši ZO.

 

Program náhradního zasedání členské schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava

Konané dne 20.11.2021 ve 14.00 hodin v prostorách osady ZO


  1. Zahájení a schválení programu, volba mandátové komise, volba    
       zapisovatele a ověřovatele zápisu.                                                                                                                    
  2. Zpráva o činnosti ZO osada Zátiší Opava za rok 2020, plán činnosti 2021.
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2020.
  4. Zpráva kontrolní komise.
  5. Zpráva mandátové komise.
  6. Schválení výkopu a položení odtokové roury přes zahradu číslo 171.
  7. Schválení Osadního Řádu.
  8. Schválení opravy WC a výměny oken Klubovny ZO.
  9. Schválení oprav branek v osadě případně uzavření bránky mezi osadami.
10. Navýšení píspěvků u nových členů.
11. Navýšení účelových příspěvků členů.
12. Diskuse.
13. Návrh a schválení usnesení.                                                                  
14. Ověření zápisu.
15. Závěr.

 

 

V Opavě dne: 02.11.2021

<< Go back to the previous page