Nástěnka

Nový návrh osadního řádu po připomínkách členů

V sekci Dokumenty -> Obecné dokumenty je  Nový návrh osadního řádu po připomínkách členů.

Děkujeme všem členům, kteří se podíleli na vytvoření tohoto OŘ.
OŘ se bude schvalovat na ČS.

S pozdravem

Předseda a členové výboru
ZO ČZS osada Zátiší

<< Go back to the previous page