Nástěnka

Pozvánka na zasedání členské schůze, 25 května 2024 v 14.00 hodin

Pozvánka
na zasedání členské schůze
(volby na období 2024-2029)


Vážení přátelé,

zveme Vás na zasedání volební členské schůze:

Název: ČZS osada Zátiší Opava

IČ: 68941781
Ev. č.:
Datum konání: 25.05.2024 v 14.00 hodin 
Místo konání: Klubovna ZO


Program:

1. Zahájení schůze, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Volba mandátové komise (dotaz na usnášeníschopnost)
3. Volba volební komise.
4. Zpráva o činnosti ZO Zátiší za rok 2019 – 2024 a plán činnosti na rok 2024
5. Zpráva o hospodaření za rok 2023
6. Zpráva KK
7. Zpráva mandátové komise
8. Volba počtů členů výboru (3 nebo 5 členů)
9. Volby do orgánů organizace (výbor, kontrolní komise)
10. Volba delegáta na konferenci ÚS
11. Navýšení příspěvků na brigády (250,-Kč/hod.)
12. Provoz na komunikaci v osadě Zátiší
13. Diskuze
14. Schválení usnesení
15. Závěr schůze


Těšíme se na Vás


Datum: 10.05.2024


Za výbor předseda: Lubomír Christ

---

Kandidáti pro volby 2024-2029 pro ZO ČZS osada Zátiší Opava


Na členy výboru:     Milan Kupka
                                   Jana Benšová
                                   Jan Kurka
                                   Miroslav Škrabal
                                   Vlastimil Šajtar
                                   ……………………………….
                                   ……………………………….
                                   ……………………………….


Na členy kontrolní komise:       Radim Matušek
                                                       René Černohorský
                                                       Pavel Miškolci
                                                       ………………………………
                                                       ……………………………..

 

V Opavě dne 11.05.2024

<< Go back to the previous page