Nástěnka

VOLBY VÝBORU a kontrolní kommise

Vážení zahrádkáři

1. v letošním roce proběhnou Volby členů výboru a Kontrolní komise.

Žádáme členy ZO, kteří mají zájem pracovat pro členskou základnu, aby se přihlásili. Poté budou doplněni do kandidátky pro volby 2019. V případě, že by někdo chtěl doporučit  jiného zahrádkáře,  ať tak učiní po konzultaci s ním.

Případné návrhy zašlete e-mailem (zatisiopava@seznam.cz),

nebo vhoďte do schránky pod nástěnkou

S pozdravem

členové výboru
ZO ČZS osada Zátiší Opava

<< Go back to the previous page

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich