Nástěnka

Zápis z výborové schůze 13. 4. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z dubnového výboru.

<< Go back to the previous page

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde