Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 30. května 2024

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 30. 5. 2024 v 19 hodin, klubovna ZO.

Přítomní členové výboru: p. Kupka Milan, p. Kurka Jan, p. Škrabal Miroslav, p.  Benšová Jana, p. Šajtar Vlastimil

     Výbor se zabýval projednal a schválil:

1. První letošní brigáda je svolána na 15. 6. 2024 v 9 hodin, v plánu je postřik společných prostor osady, úprava cest

2. Nově zvolení členové výboru byli seznámeni se svými kompetencemi. Byl podepsán a jednohlasně schválen Zápis o stanovení funkcí členů výboru viz. příloha.

3. Předávací protokol bude předán bývalým předsedou v průběhu příštího týdne novému předsedovi.

4. Územnímu sdružení byly předány podklady k registraci nových členů výboru a KK – Registrační list pobočného spolku – ZO ČZS osada Zátiší Opava

5. Ovládače k hlavní bráně – výbor vyzve členy, kteří si ovládače ještě nevyzvedli. Zbylé ovladače, budou nabídnuty k odkupu zájemcům z řad členů za stejných
     podmínek.

6. Žádáme členy, aby uzavírali malou branku po dobu 24  
                       hodin. Bylo to odsouhlaseno na členské schůzi konané
                       25.05.2024 v klubovně ZO.
                            Otevření od 8.00. do 20.00 hodin se ruší!!!
                       Chceme zamezit ničení elektronického zámku, jelikož je
                       opět zničen a oprava stála 2 000,-Kč (listopad/2023)
                       A to budeme platit znovu.
                  
                   7.  Klíč od branky mezi osadami Zátiší a Kateřinky:
                        - člen ZO Kateřinky si zažádá emailem ZO Zátiší
                        - výbor projedná na nejbližší výborové schůzi
                        - po dohodě s daným členem předá klíč oproti podpisu


                   8.  21.06. od 18 hodin zveme členy na tzv. Zahájení
                        do klubovny. Dary do tomboly vítány, k tanci a poslechu
                        zahrají Kmeti.
                        Budeme se těšit.


Zapsala dne: 31.05.2024


místopředseda: Benšová Jana

<< Go back to the previous page