Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 9. května 2024

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava
konané dne 09.05. 2024 16.00 hod. v osadě ZO

Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan
                                              p. Benšová Jana, p. Škrabal Miroslav.

Výbor se zabýval a bere na vědomí:

1. Při opisování elektroměrů, výbor zjistil, že u některých rozvaděčů
byly páčené dvířka a tudiž zničený zámek dvířek.

Proto žádáme členy, aby při zjištění něčeho podobného co nejrychleji informovali výbor. Protože náklady spojené s opravou, budou platit účastníci daného rozvaděče. Děkujeme za spolupráci.

Pokud někdo z členů nemá kličku pro otevření rozvaděče, informujte nás a kličku dodáme.

    2, Výbor připravil volby 2024-2029, schválil program členské schůze,
        dále se zabýval kandidátkou na ČS. Dvěma členy, byl navrhnutý            
        pan Šajtar Jiří, který bude uveden v kandidátce ZO.

3. Opětovně je zničený elektrický zámek u malé branky. Je třeba zvážit a tuto branku taky uzavírat po celý den a tím zamezit přístup k zámku (cizím osobám). Dnes už můžete projít nebo projet přes hlavní bránu díky dálkovému ovládači.

4. Brigády se budou konat v termínech: 15.06.2024 v 9.00hod.
                                                            10.08.2024 v 9.00hod.
                                                            12.10.2024 v 9.00hod.

 


Zapsala dne: 10. 05. 2024                                               Jednatelka: Jana Benšová

<< Go back to the previous page