Nástěnka

Zápis z výborové schůze 3. 2. 2021

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 3.2.2021 v 17 hodin

Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan
Omluveni: p. Škrabal Miroslav, p. Benšová Jana
Přítomní členové: p. Miškolci Pavel, p. Petrásek Martin, p. Matušek Radim
     
Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Na základě žádosti paní Hendrychové Jarmily bylo ukončené členství v Kontrolní Komisi. Novým členem Kontrolní komise byl kooptován pan Matušek Radim, který bude představen a schválen na nejbližší členské schůzi. 

2. Na základě žádosti členů p. Hendrych Petr a p. Lampa František bylo ukončené členství v ČZS ZO osada Zátiší Opava k 1.1.2021

3. Výbor se sešel s členy ZO k projednání postupů a úpravy nového Osadního řádu. Prosíme o zasílání připomínek do 26.2.2021. Připomínky budou postupně vyvěšeny panem Petráskem na www.zatisi.eu. Po té budou zpracovány a znovu Osadní řád zaslán členům ZO. 

4. Koncem minulého a začátkem letošního roku byly uhrazeny faktury za rekonstrukce elektrických rozváděčů, č. 5, 6, 7 a 8. Výbor děkuje členům za rychlou úhradu těchto částek. V následujících měsících se bude dále pokračovat při rekonstrukci dalších ještě 4 elektrických rozváděčů. Včas vás budeme informovat o postupu této rekonstrukce.


Zapsal dne:  4.2. 2021

Předseda:  Christ Lubomír 

<< Go back to the previous page