Nástěnka

Zápis z výborové schůze 19. 5. 2021

Zápis z Výborové schůze je umístěn v sekci dokumenty, včetně přílohy 1, přílohy 2 a přílohy 3.

-----

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 19. 5. 2021 v 18 hodin

Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan,
                                              p. Škrabal Miroslav, p. Benšová Jana,
Přítomní členové KK:         p. Miškolci Pavel, p. Matušek Radim
   

Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Dne 04.05.2021 bylo podáno daňové přiznání.

2. Zaplaceny byly tyto poplatky: pojištění klubovny, známky ÚS, daň z pozemku.

3. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření s finančními prostředky ZO ČZS osada Zátiší Opava od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

4. Byl vyvěšen a zaslán členům osadní řád, který bude předložen ke schválení na členské schůzi.

5. Informace k venkovnímu posezení před klubovnou – zbudování betonové terasy bylo hrazeno nájemcem klubovny paní Lenkou
Kalužovou.

6. Vyjádření k emailům  (viz. příloha č.1, č. 2)
    „Kamerový systém slouží k ochraně majetku ZO Zátiší Opava“.
     Viz. příloha č.3.

7. Otevírání branky telefonem bude zpoplatněno jednorázovým poplatkem 10,-Kč, za jedno telefonní číslo v Rozpisu 2022.

8. Termín členské schůze ZO bude zvolen v čase, který bude umožněn nařízením vlády ČR.

9. Bude realizována oprava cesty v rozsahu od zahrady č.13 po hlavní bránu do osady.

10. V klubovně jsou uskladněny staré elektroměry, jejich vyzvednutí je                                                                        
       možné po předchozí domluvě se členy výboru.

11. Zodpovědnou osobou pro kamerový systém je výbor a je také jeho
       Správcem.

12. Byl sestaven plán brigád. Brigády budou věnovány úpravě cest v osadě,
       okolí studánky atd.

       Termíny – Sobota 19.06.2021 od 9.00 hodin
               Sobota 17.07.2021 od 9.00 hodin
               Sobota 21.08.2021 od 9.00 hodin

 

Zapsala dne:  20. 5. 2021                            Jana Benšová

<< Go back to the previous page