Nástěnka

Výbor ZO Zátiší nechal zpracovat nezávislý právní rozbor kupní smlouvy

Z důvodů nezbytné opatrnosti nechal provést výbor ZO Zátiší nezávislý právní rozbor kupní smlouvy, kterou bychom měli podepsat. Jeho celý text přikládáme níže a najdete jej i v dokumentech  ve složce "Prodej". Kromě doporučení ohledně procesních věcí z právního rozboru naštěstí nevyplývá, žádné zásadní ohrožení.

Právní rozbor provedla na žádost výboru Mgr. RNDr. Zita Calabri, právník a jednatel renomované aukční sítě JUSTITIAS. s. r.o. a uvádí se v ní dvě důležité infomace:

"Dle mého názoru je v současnosti koupě pozemků pro majitelé zahrádek nejlepší řešení a jakkoliv se bude do budoucna situace vyvíjet, vždy lze najít nějaké vhodné řešení na každou vzniklou situaci, ..."

a dále pak:

"Smyslem kontroly bylo posouzení smlouvy nezainteresovanou osobou s právním vzděláním. Vzhledem k výše uvedenému podpis smlouvy nenese jiná, než běžná rizika spojená s koupí pozemků v dané lokalitě."

Posouzení kupní smlouvy [PDF]

<< Go back to the previous page

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich